Tarieven

 
TARIEVEN 2020

 
Voor ondernemers die een uitvaart willen verzorgen, graag contact opnemen met kantoor: 070 3503718 of info@paxrkb.nl.
Ook voor overige vragen neemt u gerust contact op met ons kantoor. 
 
Begraafplaats St. barbara, St. barbaraweg 6, 2516 BT Den Haag.
 
OPENINGSTIJDEN
De begraafplaats is geopend maandag t/m zondag van 10:00 tot 16:00 uur.
 
BIJZETTINGSKOSTEN
Inclusief maximaal 30 minuten gebruik van de kapel / aula, 30 minuten gebruik van de condoleanceruimte, audio USB opname en de luidklok. Totaal 1½ uur. 
 
BIJZETTING FAMILIEGRAVEN/ALGEMENE GRAVEN
 • Zandgraven en kelders volwassenen € 1050 
 • Zandgraven en kelders kind (t/m 6 jaar) € 370
 • Algemene graven volwassenen € 1050 
 • Algemene graven kind (t/m 6 jaar) € 370
Een algemeen graf is inclusief 10 jaar onderhoud.
 
GRAFRECHTEN (30 jaar)
Keldergraftarieven op aanvraag
 • Zandgraf voor 3 overledenen en 5 asbussen € 1890
 • Zandgraf voor 2 overledenen en 2 asbussen (op rij) € 1250
 • Zandgraf voor 1 kind (t/m 6 jaar) € 615
 • Kelder in terrein 3 personen € 6150
 • Kelder in terrein 4 personen € 6915
 • Urnentuin (20 jaar) voor 1 asbus inclusief bijzetting € 880
 • Urnenmuur (10 jaar) voor 2 asbussen inclusief eerste bijzetting € 975
 • Exclusief afsluitplaat € 250
 
VERLENGING OF WEDERINKOOP VAN EEN GRAF
 • Tarief op aanvraag
 
ASBUSBIJZETTINGEN
 • Bijzetting in/op familiegraven inclusief eventueel te verplaatsen grafbedekking € 395
 • 2e bijzetting in de urnenmuur € 190
 • Verstrooien van as in familiegraf of op het strooiveld € 190
 • Afvoer van bloemen, gelegd na crematie € 85 
De asbus bijzetting in de urnentuin en urnenmuur is inclusief onderhoud  en exclusief naamsteentje/naamplaatje.
 
BEGRAFENIS TIJDEN
Een begrafenis kan plaatsvinden op:
A.    Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 15:30 uur 
        Buiten deze uren worden de bijzettingskosten met 50% verhoogd.
B.    Zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur
       Zaterdagtoeslag € 500
       Zaterdagtoeslag na 15:00 uur € 750
 
EXTRA GEBRUIK KAPEL/CONDOLEANCERUIMTE
 • Extra gebruik van de kapel, per ½ uur € 200
 • Extra gebruik van de condoleanceruimte, per ½ uur € 200
 
GEBRUIK KAPEL EN/OF CONDOLEANCERUIMTE (zonder begrafenis)
 • Maandag t/m zaterdag tot 15:30 uur, per ½ uur € 200
 • Zaterdagtoeslag, inclusief 1 uur kapel € 600
 • Afscheid in kapel/rouwkamer vooraf aan begrafenis/crematie, per ½ uur € 150
 
CHAPELLE ARDENTE
 • Chapelle Ardente (kapel in het licht), afscheid in de avond, 1 uur € 600
 
GEBRUIK ROUWKAMER
 • Gebruik koeling (maximaal 5 dagen) € 250
 • Extra gebruik, per dag € 50
 • Rouwbezoek 45 minuten inclusief 25 koffie / thee € 155
 • Weekendtarief rouwbezoek 45 minuten inclusief 25 koffie / thee € 230
 • Extra rouwbezoek, per 15 minuten € 52
 
BEZOEKUREN VOOR ROUWBEZOEK
Maandag t/m vrijdag 18:30 tot 19:15 uur (Indien tijd bezet: 19:45 tot 20:30 uur)
Zaterdag 11:00 tot 11:45 uur
Zondag 13:00 tot 13:45 uur
Andere tijden zijn in overleg mogelijk.
 
GEBRUIK 24-UURS ROUWKAMER (exclusief kleine condoleanceruimte)
 • Gebruik 24-uurs rouwkamer (maximaal 5 dagen) € 565
 • Extra gebruik, per dag  € 120
 
VERPLICHTE JAARLIJKSE ONDERHOUDSKOSTEN € 66
De afkoop van de jaarlijkse onderhoudskosten is mogelijk op aanvraag.

OPGRAVINGSKOSTEN
Voor het opgraven van stoffelijke resten uit een familiegraf (na de verplichte wettelijke rusttermijn van 10 jaar) is per begraaflaag onderstaand bedrag verschuldigd:
 • 1e begraaflaag € 550
 • 2e begraaflaag € 670
 • 3e begraaflaag € 775
 • 4e begraaflaag € 950
 • Opgravingskosten asbus € 85
 
AFNEMEN EN TERUGPLAATSEN VAN HET GEDENKTEKEN € 300
De kosten voor bijzondere stenen of kelderzerken worden door de Stichting bepaald, tarief op aanvraag.
 • Plaatsen van het gedenkteken € 140
 • Vervolgwerkzaamheden € 36
 
GROEN MAKEN VAN HET GRAF € 85
 
OVERBOEKINGSKOSTEN/AKTE VAN AFSTAND
 • Overschrijven van de eigendomsrechten op een graf € 80
 • Akte van afstand € 80
 
 Alle genoemde bedragen zijn in euro's.
 
ALLEEN VOOR ONDERNEMERS:
 
AANVRAAGFORMULIEREN
Voor de aanvragen tot het begraven dienen, ter voorkoming van vergissingen, uitsluitend de door onze Stichting verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt. Tevens herinneren wij u eraan, dat na uw telefonische vastlegging van de tijd van begraven ons het aanvraagformulier met gegevens en de toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het familiegraf d.m.v. e-mail moeten worden toegezonden.
 
Hier vindt u het formulier online:
 
 
KISTMAAT
Bedragen de afmetingen van de kist meer dan 210 x 75 cm? Geef de afwijkende afmetingen direct bij de melding aan ons door om te voorkomen dat er een te klein graf wordt gecrëeerd. De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf worden dan aan u doorberekend.
 
Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 25 augustus 2003 onder nr. 84/2003.
 

Deel dit bericht

U bent hier